Els nens i nenes d’Educació Infantil continuen aprenent, jugant i gaudint amb els tallers “Juguem amb les lletres”. Aquests tallers potencien el treball cooperatiu i ajuden al desenvolupament de la motricitat fina i la lectoescriptura. El material que utilitzen està seqüenciat de manera que ens permet adequar-nos al ritme maduratiu de cada nen/a.