Aquí podeu consultars els barems de les llistes de preinscripció  Llistes assignats