Professors Tutors 
SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

ACCIÓ TUTORIAL
SEGUIMIENT PERSONAL

El nostre sistema educatiu se centra en el seguiment diari de l’alumne, es val de l’experiència del professorat i la gestió dels Tutors, sense limitació horària. Tanmateix, el nostre Departament d’Orientació controla diàriament l’assistència i puntualitat dels alumnes i la seva adaptació moral i social dins de la unitat educativa, per tal d’aconseguir una integració responsable en la societat. Els pares poden conèixer aquest seguiment amb la freqüència que desitgin, contactant personal o telefònicamente amb el departament.


DESCÀRREGAR HORARIS 2018-2019


Per sol·licitar entrevista amb els coordinadors d'etapa, preguem contacteu amb secretaría.Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat