Educació infantil, educació primària, secundaria obligatòria, batxillerat. El Centre és trilingüe 
SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

ESTUDIS
I MATÈRIES IMPARTIDES

LLAR D'INFANTS (0-3 anys).

Volem que els nens/es se sentin com a casa i creixin feliços tots junts, dins d’un ambient de confiança i seguretat al nostre LLAR D'INFANTS.

Tenim un projecte propi elaborat pel nostre equip docent que té en compte els diferents nivells que impartim, respectant el ritme maduratiu de cada alumne.

En aquesta etapa fomentem l’adquisició d’hàbits i rutines diàries que els ajuden a guanyar en autonomia personal. A través del joc, de la música, la psicomotricitat i l'experimentació treballem les diferents capacitats dels alumnes. Aquesta estimulació primerenca els porta a una completa organització neurològica tan necessària per assolir els aprenentatges posteriors.

Com a escola trilingüe, l'anglès, el català i el castellà són les llengües vehiculars a l’escola i es treballen diàriament. Al tercer trimestre de P2 els nens/es tenen un primer contacte amb el medi aquàtic, realitzant una hora de classe setmanal a la piscina de l'escola.

La Llar d'Infants es troba ubicada a l’edifici principal de l'escola, amb uns espais adaptats, amplis i lluminosos. Consta de:

  • 1 classe de nadons
  • 2 classes de P1
  • 2 classes de P2

PARVULARI (3-6 anys)

En aquesta etapa acompanyem els nens/es en el seu desenvolupament emocional, cognitiu, motriu i social, formant bones persones amb eines per integrar-se, adaptar-se i desenvolupar-se en la societat canviant que l'envolta.

La nostra metodologia és basa en l’acció, la manipulació, l'experimentació i pretén despertar els sentits, les emocions i la curiositat en els infants. L'estimulació, la motivació i la participació en les diferents activitats proposades afavoreix que els alumnes tinguin uns aprenentatges realment significatius.

Respectem el ritme maduratiu de cada alumne i comptem amb una especialista de reforç que fa de suport a l'aula atenent les necessitats de cada nen/a. L'equipament tecnològic de les aules afavoreix la consolidació dels objectius.

Diàriament es fan dues hores d’anglès, una amb l'especialista en llengua anglesa i una altra amb un auxiliar de conversa natiu.

A partir de P3 els alumnes fan una hora a la setmana de natació a la piscina del nostre centre.

El segon cicle d'Educació Infantil es troba ubicat a la primera planta de l'edifici principal de l'escola i consta de:

  • 2 classes de P3
  • 2 classes de P4
  • 2 classes de P5Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat