SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

TARIFES

TARIFES PER ALUMNES D'E.S.O. - INTERNAT

MATRICULA: 304€
QUOTA MENSUAL 1.218€
CAP DE SETMANA: +50€


TARIFES PER A ALUMNES DE BATXILLERAT - INTERNAT

MATRICULA: 550€
QUOTA MENSUAL (BOARDING SCHOOL): 1.335€
CAP DE SETMANA: +50€

INFORMACIÓ D'INTERÈS

Aquests preus inclouen els següents conceptes: Allotjament de dilluns a divendres, alimentació completa diària, estudis dirigits, assegurança d'accidents i despeses d'administració.

En cas de baixa, s'haurà de pagar la mensualitat completa.

Aquests preus porten incorporat el % d'IVA que marqui la legislació vigent.

La residencia – Internat suposa el pagament de deu (10) quotes mensuals (de Setembre a Juny)Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat