SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

SERVEIS

TUTORIA I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

La tutoria és una de les activitats que tracta amb més èmfasis el nostre Centre. Cada alumna disposarà d'un TUTOR ESCOLAR que, contínuament, estarà intercomunicat amb la Direcció de la Residència. Aquest tutor tindrà un horari determinat de tutoria que li serà facilitat a l'alumne en els primers dies de curs. És en aquest horari, quan els pares podran trucar per parlar o concertar una cita amb els mateixos per qualsevol tema acadèmic referent als seus fills.

Respecte a la Residencia, els pares podran trucar quan ho desitgin per conèixer la marxa dels seus fills en la mateixa; en tal efecte, ha d'existir una completa col•laboració dels pares amb la Residencia perquè, en els casos que sigui necessari, la direcció de la mateixa pugui prendre les mesures pertinents en col•laboració amb ells.

Els pares podran visitar als seus fills sempre que la visita no interfereixi en el seu horari escolar o d'estudi: no obstant això, no és aconsellable les visites periòdiques que puguin distorsionar la vida com a intern de l'alumne.

SERVEI MÈDIC

El resident disposa d'una ASSEGURANÇA EXCLUSIU D'ACCIDENTS durant la seva permanència en el Col•legi o Residencia.

Els residents que requereixin un servei mèdic – aliè a l'assegurança citada anteriorment- podran ser atesos per al facultatiu corresponent a la Mútua Sanitària dels pares o, si així ho desitgen, per al nostre propi metge en visita amb càrrec als pares.

SERVEI BUGADERIA

La residencia posa a disposició de l'alumne un SERVEI de BUGADERIA que recull i torna la roba 2 cops per setmana. Per això, l'alumne haurà de portar un sac on guardar la roba bruta. Aquest servei –si és utilitzat- es carregarà mensualment als pares.

Els alumnes disposaran d'uns albarans on anotaran les peces donades a rentar (una còpia anirà per la bugaderia, una altra a la nostra governanta i una altra per a ells); en qualsevol cas, és OBLIGACIÓ de l'alumne ANOTAR degudament aquests albarans i el seu número d'habitació, davant qualsevol possible reclamació d'aquest servei.Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat