Col·legi amb menjador i transport a Barcelona 
SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

SERVEIS
COMPLEMENTARIS

Paral·lelament a l’ensenyament, oferim als nostres alumnes i familiars una àmplia gamma de serveis complementaris, pensats per fer mes còmoda i agradable per als pares i els alumnes l’estada al col·legi.

Servei de mitja penisió

Dinar i berenar (cuina pròpia). Monitors en anglès en menjador i el pati.

Transport Escolar - Rutes d´autocar

Servei d’autocar a Barcelona ciutat, amb vàries rutes, incluida la Vil·la Olímpica.

Natació - Piscina en el mateix centre

La natació, integrada en l’horari d’estada en el centre, es desenvolupa a les instal·lacions del propi col·legi, sense pèrdues de temps en desplaçaments, i sota la direcció i el control de professionals.

La nostra oferta inclou la natació des de P-2 fins a 6è de Primària, essent una activitat voluntària i gratuïta per a tots els nostres alumnes.

Serveis d´acollida (de 7.30-9 h. y de 17.30 a 18.30h.)

Per portar o recollir els nens fora de l’horari habitual del col·legi. Especialment pensat pels alumnes d’Educació Infantil.

Altres serveis

Orientació escolar i psicopedagògica sota la supervisió de tutors i especialistes.Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat