The Furniture Project

És possible dissenyar mobiliari sense cargols? Seria prou resistent ?

En el nostre Projecte Mobiliari estudiem i treballem els diferents tipus d’esforços i estructures, provem la resistència dels materials i estructures que trobem a la natura .  Sabíeu que un full de paper DINA4 pot suportar el pes d’un tamboret de 65cm d’alçada sense arrugar-se ?

Aquests dies estem immersos en un procés de disseny de diferents elements de mobiliari a partir d’estructures planes acoblades  sense cargols .

Properament tindreu més informació !

IMG_20151204_130656

IMG_20151204_130201

IMG_20151204_130644

IMG_20151204_125709

The Furniture Project

Is it possible to design furniture without screws?  Would they be tough enough?

In our furniture Project we are studying and working the different types of efforts and structures , we are testing the strength of materials and structures found in nature ; Did you know that a piece of paper DINA4 can support the weight of a 65cm tall stool without wrinkling ?

These days we are in a process of designing different items of furniture from not bolted assembled flat structures.

More information coming!

 

IMG_20151204_130656

IMG_20151204_130201

IMG_20151204_130644

IMG_20151204_125709

The Furniture Project

¿Es posible diseñar mobiliario sin tornillos? ¿Serían estos lo suficientemente resistentes?

En nuestro Proyecto Mobiliario estudiamos y trabajamos los diferentes tipos de esfuerzos y estructuras, probamos la resistencia de los materiales y estructuras que encontramos en la naturaleza; ¿sabíais que una hoja de papel DINA4 puede soportar el peso de un taburete de 65cm de altura sin arrugarse?

Estos días estamos inmersos en un proceso de diseño de diferentes elementos de mobiliario a partir de estructuras planas ensambladas no atornilladas.

 ¡Próximamente más informaciones!

IMG_20151204_130656

IMG_20151204_130201

IMG_20151204_130644

IMG_20151204_125709

Nuestras plantas están creciendo.

En la clase de Ciencias de 3º estamos estudiando la nutrición de las plantas. Hace unas semanas plantamos algunas semillas de judías y ahora están creciendo. Como se muestra en las fotos, es fácil para nosotros ver las raíces y las hojas de las plantas. Las plantas son seres vivos y que hacen su propia comida utilizando sales minerales, dióxido de carbono, la luz del sol y agua.

 

Les nostres plantes estan creixent.

A la classe de Ciències de 3r estem estudiant la nutrició de les plantes. Fa unes setmanes vam plantar algunes llavors de mongeta i ara estan creixent. Com es mostra a les fotos, és fàcil per a nosaltres veure les arrels i les fulles de les plantes. Les plantes són éssers vius i que fan el seu propi menjar utilitzant sals minerals, diòxid de carboni, la llum del sol i aigua.

 

Our plants are growing.

In the Science class of 3rd grade we are studying nutrition in plants. A few weeks ago we planted some bean seeds and now they are growing. As shown in the pictures, it was easy for us to see the roots and the leaves of our plants. Remember that plants are living things and they make their own food using carbon dioxide, sunlight, water and mineral salts.