7ena Edició del Concurs Familiar de Castanyes

Com a cloenda d’una setmana d’activitats relacionades amb la Castanyada i Hallowen, s’ha fet el lliurament dels premis de la 7ena Edició del Concurs Familiar de Castanyes. Els resultats obtinguts dels 368 vots que s’han recollit han donat com a resultat la classificació següent:

1r Premi : Família Siemens

2n Premi. Família Espinal Loaiza

3r Premi : Família Caviccholi Villar i família Bruno Mas

Destaquem la gran creativitat i participació dels treballs lliurats i els emplacem per a la vuitena edició.

 

DSCF4784

DSCF4779

DSCF4777

DSCF4775

Working divisions

In the Maths class we start with the divisions. The 3rd grade tutors started to work on one figure divisions last year, and we are now starting to work these kind of operations using the pupil’s previous knowledge.

To reinforce the concept of “distribution division” and to understand the mechanism, we have taught them the “distribute” method to resolve the divisions.

Obviously, it is a resolution system but just a Little bit longer tan the conventional and traditional one that the rest of the schools teach. With this system the pupils have to use a resolution system using the logical reasoning to salve every single operation. At the same time it makes sense to the traditional system of division resolution based on the mechanic system.

 

20151019_230657

Trabajando las divisiones

En las clases de Matemáticas hemos empezado a trabajar con las divisiones.

Las tutoras de 3º ya empezaron a trabajar las divisiones de una cifra el año pasado y nosotros estamos empezando a trabajar este tipo de operaciones partiendo de los conocimientos previos que las y los alumnos ya tienen. Para reforzar el concepto de repartición de la división y entender su mecanismo, les hemos enseñado el método de los “Repartos” para resolver divisiones.

Evidentemente, es un sistema de resolución algo más largo que el convencional y tradicional, que se enseña a la mayoría de escuelas. Con este sistema, el alumnado tiene que aplicar un sistema de resolución utilizando el razonamiento lógico para resolver cada operación y haciéndolo y resolviéndolas así, a la vez dan sentido al tradicional sistema de resolución de las divisiones basado en la mecánica. Haciendo repartos aplican la lógica en el mecanismo de resolución tradicional de las divisiones

 

20151019_230657

Treballant les divisions

A les classes de Matemàtiques ens hem començat a posar amb les divisions.

Les tutores de 3r ja van començar a treballar les divisions d’una xifra l’any passat i nosaltres estem començant a treballar aquest tipus d’operacions partint dels coneixements previs que les i els alumnes ja tenen. Per reforçar el concepte de repartició de la divisió i entendre el seu mecanisme, els hem ensenyat el mètode dels “Repartiments” per resoldre divisions. Evidentment, és un sistema de resolució una mica més llarg que el convencional i tradicional que s’ensenya a la majoria d’escoles. Amb aquest sistema l’alumnat ha d’aplicar un sistema de resolució utilitzant el raonament lògic per resoldre cada operació i fent-ho i resolent-les així, a la vegada donen sentit al tradicional sistema de resolució de les divisions basat en la mecànica. Fent repartiments apliquen la lògica en el mecanisme de resolució tradicional de les divisions.

 

20151019_230657