Our plants are growing.

In the Science class of 3rd grade we are studying nutrition in plants. A few weeks ago we planted some bean seeds and now they are growing. As shown in the pictures, it was easy for us to see the roots and the leaves of our plants. Remember that plants are living things and they make their own food using carbon dioxide, sunlight, water and mineral salts.

Primera trobada amb els padrins de lectura

Finalment, ha arribat el gran dia en el què es troben els padrins de lectura amb els seus fillols per realitzar les primeres lectures compartides.

Les imatges parlen per si soles i ens transmeten valors com : amistat, responsabilitat, compromís …

Fotos padrins de lectura

Sil Lectura 003

Sil Lectura 009

Sil Lectura 004

Sil Lectura 008

Sil Lectura 001

Sil Lectura 002

Primer encuentro con los padrinos de lectura.

Finalmente, ha llegado el gran día en el que se encuentran los padrinos de lectura con sus ahijados para realizar las primeras lecturas compartidas.
Las imágenes hablan por sí solas y nos transmiten valores como la amistad, responsabilidad, compromiso …

 Fotos padrinos de lectura

Sil Lectura 001

Sil Lectura 002

Sil Lectura 003

Sil Lectura 004

Sil Lectura 008

Sil Lectura 009

CONFERÈNCIA DE 1r ESO

Els alumnes de 6è d’EP han pogut ser partícips de les conferències realitzats pels alumnes de 1r d’ESO que s’han celebrat en la Setmana de la Ciència, realitzada al Centre.
El treball interdepartamental ha servit per potenciar la cohesió i interacció de les diferents etapes i una gran oportunitat de realitzar ponències en anglès.
En finalitzar totes les exposicions es va realitzar un debat i es va donar resposta a les preguntes que els assistents van realitzar.

CONFERENCIA DE 1º ESO

Los alumnos de 6º han podido ser partícipes de las conferencias realizados por los alumnos de 1º ESO que se han celebrado en la Semana de la Ciencia, realizada en el Centro.

El trabajo interdepartamental ha servido para potenciar la cohesión e interacción de las diferentes etapas y una gran oportunidad de realizar ponencias en inglés.

Al finalizar todas las exposiciones se realizó un debate y  se dio respuesta a las preguntas que los asistentes realizaron.

Learning how to learn.

The boys and girls in 3rd grade are learning different study techniques and we’re discovering that some of us like to express our knowledge through drawings, some others like to play the ask answer game and there are those, who are already into concept maps.

20151109_093340 20151109_091516 20151109_093139 20151109_093001 20151109_092605 20151109_092118We all share our experiences and we tell each other what techniques are better!

We have months ahead to learn them all.

Aprender a aprender

Los niños y niñas de 3º nos estamos iniciando en las técnicas de estudio y vamos descubriendo que algunos/as somos más visuales y nos va bien plasmar la información en dibujos, otros nos va mejor el juego de las preguntas-respuestas, hay que nos gusta aprender a resumir y empezamos a hacer sencillos mapas conceptuales… ¡Entre todos/as compartimos nuestra experiencia y nos explicamos la técnica de estudio que nos ayuda más! Tenemos muchos meses por delante para ir conociéndolas y practicarlas.

 

 

20151109_092118 20151109_093340 20151109_091516 20151109_093139 20151109_093001 20151109_092605

Aprendre a aprendre

Els nens i nenes de 3r ens estem iniciant en les tècniques d’estudi i anem descobrint que alguns/es som més visuals i ens va bé plasmar la informació en dibuixos, altres ens va millor el joc de les preguntes-respostes, n’hi ha que ens agrada aprendre a resumir i comencem a fer senzills mapes conceptuals… Entre tots/es compartim la nostra experiència i ens expliquem la tècnica d’ estudi que ens ajuda més! Tenim molts mesos per endavant per anar coneixent-les i practicant!

 

20151109_092118 20151109_092605 20151109_093001 20151109_093139 20151109_091516 20151109_093340