El científic Quimet ens ha tornat a visitar!

Aquesta setmana el científic Quimet ens ha tornat a visitar una altra vegada!

Ens ha plantejat uns reptes i entre tots hem anat pensant, formulant hipòtesis i fent comparacions.

Els nens/es de P3 han experimentat amb les dissolucions. Han barrejat aigua amb diferents elements i han anat observant què passava en cada cas.

Els alumnes de P4 han descobert la “cromatografia” i han observat els diferents pigments que formen els colors.

A P5 han treballat el grau d’absorció del paper amb pintura diluïda amb aigua i han pogut observar també els colors secundaris que s’han anat formant a partir dels primaris.

Ens ho hem passat molt bé!

¡El científico Quimet vuelve a visitarnos!

¡Esta semana el científico Quimet ha venido a visitarnos de nuevo!

Nos ha planteado unos retos y entre todos hemos ido pensando, formulando hipótesis y haciendo comparaciones.

Los niños/as de P3 han experimentado con las disoluciones. Han mezclado agua con diferentes elementos y han ido observando qué pasaba en cada caso.

Los alumnos de P4 han descubierto la “cromatografía” y han observado los diferentes pigmentos que forman los colores.

En P5 han trabajado el nivel de absorción del papel con pintura y agua y han podido observar también los colores secundarios que se han ido formando a partir de los primarios.

¡Lo hemos pasado muy bien!

Quimet scientist have come to visit us again!

This week Quimet the scientist has come to visit us once again!

First, he challenged us. We had to think, make hypothesis and comparisons.

The P3 children worked on dissolutions. They mixed water with different elements and observed what happened in each case.

The P4 pupils experimented with the “chromatography” and discovered the great variety of pigments that form the colours.

In P5 we worked on the paper level of absorption with watered paint. We could observe that mixing primary colours we can get many different secondary colours.

We had so much fun!