Visita de antiguos alumnos

Por Raquel Novel y Sofía Soriano

El 23 de febrero, nuestros alumnos de Bachillerato recibieron una visita muy especial: los antiguos alumnos del Colegio SIL, ahora ya universitarios, volvieron al colegio para compartir sus experiencias sobre esta nueva etapa. Dichos universitarios estudian diferentes áreas de conocimiento, como ADE, ingeniería, lenguas, derecho, medicina, entre otras. ¿Qué mayor manera que obtener información de primera mano sobre el futuro, no tan lejano, que les espera? Los antiguos alumnos hablaron sobre la gran oferta y la diversidad de vías para escoger. Esto puede ayudar a los estudiantes a esclarecer idees y tomar una decisión sobre su futuro No hay duda de que los alumnos del colegio encontraron esta experiencia tranquilizadora y alentadora.

Visita d’antics alumnes

Per Raquel Novel i Sofia Soriano

El dia 23 de febrer, els nostres alumnes de Batxillerat van rebre una visita molt especial: els antics alumnes del Col·legi SIL, ara ja universitaris, van tornar a l’escola per a compartir les seves experiències sobre aquesta nova etapa. Els universitaris en qüestió estudien diferents àrees del coneixement, com ADE, enginyeria, llengües, dret, medicina, entre d’altres. Quina millor manera d’obtenir informació de primera mà sobre el futur, no tan llunyà, que els espera? Els antics alumnes van parlar de la gran oferta i diversitat de camins per triar. Això pot ajudar els estudiants a aclarir idees i prendre una decisió sobre el seu futur. No hi cap dubte que els alumnes de l’escola van trobar aquesta experiència tranquil·litzadora i encoratjadora.

Cangur 2018

 

Since 1996, the Mathematical Kangaroo test (also known as International Mathematical Kangaroo or Kangourou sans frontières), has been held in Catalonia. It is an international mathematical competition driven by the international association Le Kangourou sans Frontières and it is organized in over 70 countries around the world. Here, it is led by the Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) with the will of encouraging and motivating a large majority of students.

This year it will be held on 15 March (always on the third Thursday of March) and our school will be one of the hosts, which means that students of other schools will come to ours in order to compete in this international test. The first edition in Catalonia was held in 1996 with 1,000 students and 100 schools, but this year over 100,000 catalans students have been enrolled.

  

Students from 5th primary schooling to 2nd baccalaureate can take part in it. This competition is an individual multiple choice test and the questions are based more on reasoning and ingenuity rather than specific mathematical knowledge. Students have to answer 20 or 30 close-ended questions (according to the course) and with three different difficulty levels.

Last year, 17 of our students were in the best 10% of Catalonia. A special mention should be given to Hao Zhou (he was a student of 3rd ESO), because he was in the best 0.1%.

Students in the best 10% of Catalonia Hao Zhou, in the best 0.1% of Catalonia

 

 

Good luck to all participants this year!

 

Museum of Mathematics

The students of 5th primary went on an excursion to Cornella. We visited the Museum of Mathematics in Catalonia (MMACA). This museum is in the park of Can Mercader.

We did two activities:

In a place inside the museum we enjoyed ourselves doing maths with our hands, and although it doesn’t look like it you can play with maths.

The other activity we did was construct Leonardo Da Vinci’s Dome. It seemed strange what we could make with some wooden sticks, it was like magic, when we had finshed building it everyone could go inside.

We very much enjoyed doing maths with our hands.

?????????? ?????????? ??????????

Cangur 2018

Des de l’any 1996, es realitzen a Catalunya les proves Cangur (altrament dites International Mathematical Kangaroo o bé Kangourou sans frontières), és una activitat-concurs impulsada per l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières i que s’organitza a més de 70 països d’arreu del món. A casa nostra, l’organitza la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) amb la voluntat d’estimular i motivar una àmplia majoria de l’alumnat.

Enguany es celebrarà el dia 15 de març (sempre coincideix el 3r dijous de març) i el nostre centre en serà seu, per tant, rebrem alumnes d’altres escoles que vindran a realizar-la. La primera edició a Catalunya se celebrà l’any 1996 amb 1.000 alumnes i 100 escoles participants, però en la d’aquest curs s’hi han inscrit més de 100.000 alumnes catalans.
En aquestes proves hi poden participar alumnes des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat, tenen un format de concurs individual i les preguntes es basen més en el raonament i l’enginy que en uns coneixements matemàtics específics. Els participants han de contestar entre 20 i 30 preguntes (segons el curs) de resposta tancada i amb tres nivells diferents de dificultat.

L’any passat 17 dels nostres alumnes es van situar en el 10% millor de Catalunya i cal destacar que Hao Zhou, que aleshores cursava 3r d’ESO, es va situar en el millor 0,1%.

Alumnat del curs anterior que es va classificar en el millor 10% de Catalunya Hao Zhou, situat al millor 0,1% de Catalunya

Desitgem molta sort a tots els que enguany hi participareu!

Cangur 2018

 

Desde el año 1996, se realizan en Cataluña las pruebas Cangur (también llamadas International Mathematical Kangaroo o Kangourou sans frontières). Estas pruebas son una actividad-concurso impulsadas por la asociación internacional Le Kangourou sans Frontières y se organizan en más de 70 países de todo el mundo. Aquí están organizadas por la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) con la voluntad de estimular y motivar a una amplia mayoría del alumnado.Este año se celebrarán el día 15 de marzo (siempre cae el tercer jueves de marzo) y nuestro centro será sede; por tanto, recibiremos alumnos de otras escuelas para realizar dicha actividad.
La primera edición en Cataluña se llevó a cabo en 1996 con 1.000 alumnos y 100 escuelas. Este año hay más de 100.000 alumnos catalanes inscritos.  


 

Estas pruebas tienen un formato de concurso individual y sus preguntas se basan más en el razonamiento y el ingenio que en unos conocimientos matemáticos específicos. Participan alumnos desde 5º de primaria hasta 2º de bachillerato. Los alumnos deben contestar entre 20 y 30 preguntas (dependiendo del curso) de respuesta cerrada y con tres niveles diferentes de dificultad.

El año pasado 17 de nuestros alumnos se situaron en el 10% mejor de Cataluña. Es importante mencionar que Hao Zhou, que entonces cursaba 3º ESOB, se situó en el mejor 0,1%.

 

Alumnado del centro situado en el mejor 10% de Cataluña. Hao Zhou, situado en el mejor 0,1% de Cataluña.

 

 

 

¡Mucha suerte a todos los que este año participaréis!

 

 

Toquem les matemàtiques

Els alumnes de 5è de primària van anar d’excursió a Cornellà. Van anar a visitar el museu de les matemàtiques de Catalunya (MMACA) ! Aquest museu està situat al parc de can Mercader.

Van fer dues activitats:

En un espai del museu, vam gaudir d’allò més fent matemàtiques amb les mans. I encara que no ho sembli , es pot jugar amb les matemàtiques.

L’altra activitat que van fer va ser la construcció d’una cúpula de Leonardo. Sembla estrany que amb uns pals de fusta dentats es pugui fer! Semblava màgia! Un cop la van tenir muntada fins hi tot i van poder entrar dins!

Van gaudir d’allò més fent matemàtiques amb les mans!

?????????? ?????????? ??????????

Tocamos las matemáticas

Los alumnos de 5º de Primaria fuimos de excursión a Cornellà. Visitamos el museo de las matemáticas de Cataluña (MMACA) ! Este museo está situado en el parque de Can Mercader.

Hicimos dos actividades:

En un espacio del museo, nos divertimos haciendo matemáticas con las manos. Y aunque no lo parezca , se puede jugar con ellas.

La otra actividad que hicimos fue la construcción de una cúpula de Leonardo. Parece extraño que con unos palos de madera dentados se pueda hacer! Parecía magia! Cuando la montamos incluso  pudimos entrar dentro!

! Disfrutamos mucho jugando con las matemáticas !

?????????? ?????????? ??????????

Visita a la fábrica de Cola Cao

El martes día 6 de febrero hemos ido a la fábrica de Idilia Foods dónde hemos visto cómo producen y hacen el Cola Cao. Hemos descubierto los ingredientes, el proceso de elaboración y todos los tipos de Cola Cao que existen. Para acabar hemos tomado un almuerzo de lo más bueno con chocolate, galletas y batido de cacao. Estaba buenísimo!

samu 2 samu 3