4t visita el mercat de la Vall d’Hebron

Els i les alumnes de 4t del col·legi vam visitar el Mercat de la Vall d’Hebron. Va ser una sortida en la qual vam conèixer el funcionament d’un mercat i vam comprar alguns productes frescos. Considerem que va ser experiència molt enriquidora que ens va servir per vivenciar els aprenentatges sobre números decimals, la moneda de l’euro i el taller d’ortografia catalana. Va ser un matí molt entretingut!

5è visita el museu de les matemàtiques

Els alumnes de 5è de primària han anat d’excursió a Cornellà. Hem visitat el museu de les matemàtiques de Catalunya (MMACA) ! Aquest museu està situat al parc de can Mercader.

Hem fet dues activitats:

En un espai del museu, hem gaudit d’allò més fent matemàtiques amb les mans. I encara que no ho sembli , es pot jugar amb les matemàtiques.

L’altra activitat que hem fet ha estat la construcció d’una cúpula de Leonardo. Sembla estrany que amb uns pals de fusta dentats es pugui fer! Semblava màgia! Un cop l’hem tingut muntada fins hi tot i hem pogut entrar dins!

Hem gaudit d’allò més fent matemàtiques amb les mans!

5º visita el museu de las matemáticas

Los alumnos de 5º de primaria han ido de excursión a Cornellà. Han visitado el museo de las matemáticas de Cataluña (MMACA)! Este museo está situado en el parque de Can Mercader.

Hemos hecho dos actividades:

En un espacio del museo, hemos disfrutado haciendo matemáticas con las manos. Y aunque no lo parezca, se puede jugar con las matemáticas.

La otra actividad que hemos hecho ha sido la construcción de una cúpula de Leonardo. Parece extraño que con unos palos de madera dentados se pueda hacer! Parecía magia! Una vez la hemos tenido montada incluso hemos podido entrar dentro!

Hemos disfrutado de lo más haciendo matemáticas con las manos!

5th visit the Museum of Mathematics

The students of 5th primary went on an excursion to Cornella. We visited the Museum of Mathematics in Catalonia (MMACA). This museum is in the park of Can Mercader.

We did two activities:

In a place inside the museum we enjoyed ourselves doing maths with our hands, and although it doesn’t look like it you can play with maths.

The other activity we did was construct Leonardo Da Vinci’s Dome. It seemed strange what we could make with some wooden sticks, it was like magic, when we had finshed building it everyone could go inside.

We very much enjoyed doing maths with our hands.

Quimet scientist have come to visit us again !

This week Quimet the scientist has come to visit us once again!

First, he challenged us. We had to think, make hypothesis and comparisons.

The P3 children worked on dissolutions. They mixed water with different elements and observed what happened in each case.

The P4 pupils participated in different fun experiments and they discovered the static electricity.

In P5 we worked on the paper level of absorption with watered paint. We could observe that mixing primary colours we can get many different secondary colours.

We had so much fun!

¡El científico Quimet vuelve a visitarnos!

¡Esta semana el científico Quimet ha venido a visitarnos de nuevo!

Nos ha planteado unos retos y entre todos hemos ido pensando, formulando hipótesis y haciendo comparaciones.

Los niños/as de P3 han experimentado con las disoluciones. Han mezclado agua con diferentes elementos y han ido observando qué pasaba en cada caso.

Los alumnos/as de P4 han descubierto cómo funciona la electricidad estática con diferentes experimentos muy divertidos.

En P5 han trabajado el nivel de absorción del papel con pintura y agua y han podido observar también los colores secundarios que se han ido formando a partir de los primarios.

¡Lo hemos pasado muy bien!

El científic Quimet ens ha tornat a visitar!

Aquesta setmana el científic Quimet ens ha tornat a visitar una altra vegada!

Ens ha plantejat uns reptes i entre tots hem anat pensant, formulant hipòtesis i fent comparacions.

Els nens/es de P3 han experimentat amb les dissolucions. Han barrejat aigua amb diferents elements i han anat observant què passava en cada cas.

Els alumnes de P4 han descobert com funciona l’electricitat estàtica amb diferents experiments molt divertits.

A P5 han treballat el grau d’absorció del paper amb pintura diluïda amb aigua i han pogut observar també els colors secundaris que s’han anat formant a partir dels primaris.

Ens ho hem passat molt bé!

5th Primary visit the super computer ” Marenostrum”

The students of 5th primary visited the super computer “Marenostrum” , it is the most powerful computer in Spain, which is housed in the Polytechnic University in the Pedralbes neighbourhood. They were able to see various functions to understand how this great machine works, such as programming, simulation and classification of data.

They saw live this amazing piece of machinery and now understand how it works and how it serves us. 

 

5º Ep visita el super ordenador Marenostrum

Los alumnos de 5º EP visitan el super ordenador Marenostrum, el más potente de España, ubicado en la Universidad Politécnica en el barrio de Pedralbes. Hemos podido hacer diferentes dinámicas para entender conceptos del funcionamiento del gran aparato como: programación , simulación y clasificación de datos. Hemos visto en directo la gran máquina y hemos podido entender para qué sirve y cómo funciona.

Fotografías


 

5è EP al ordinador Marenostrum

Els alumnes de 5è EP visiten el super ordinador Marenostrum, el més potent d’Espanya, ubicada a la Universitat Politènica al barri de Pedralbes. Hem pogut fer diferents dinàmiques per entendre conceptes del funcionament del gran aparell com: programació de dades, simulació i classificació de dades. Hem vist en directe la gran màquina i hem pogut entendre per a què serveix i com funciona.

Fotografies