Preinscripció curs 2016-17

El període de preinscripcions serà del 30 de març al 7 d’abril (ambdós inclosos)

Aquí teniu l’enllaç d’accés directe a la web del Departament on podeu trobar tota la informació oficial:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris

Si voleu fer la sol·licitud a la nostra escola, haureu de presentar la següent documentació:

  • Formulari de preinscripció complimentat i signat.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que en tingui.
  • Original del llibre de família i fotocòpia de la pàgina de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne.

L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 9h a 18h.